Víte, že jako plátci DPH máte povinnost registrovat všechny své účty na finančním úřadě?

Do konce února roku 2013 byla povinnost pro stávající plátce DPH registrovat všechny své účty na finančním úřadě. Pokud jste tak prozatím neučinili, tak máte možnost bez sankcí takto učinit díky prozatímní amnestii do září roku 2013.

Od tohoto roku finanční úřad povede evidenci spolehlivých plátců DPH. Snaží se tím eliminovat firmy, které mají v plánu neodvádět daně. Je to určitá klička, jak se stát může dostat alespoň k nějakým penězům, protože pokud budete platit nějaké nespolehlivé firmě, nebo na nějaký u finančního úřadu neevidovaný účet, pak se vystavujete situaci, kdy budete muset ručit DPH za firmu, které peníze budete posílat. Tím se vám poněkud zkomplikuje administrativa a  možná i dost prodraží zakázka. Cílem také je, donutit firmy spolupracovat se spolehlivými plátci DPH. Ověření spolehlivých firem můžete provést na Daňovém portále, po zadání DIČ. Pár dalších informací naleznete zde v dopisu od GFŘ.

Vyjádření od GFŘ k nespolehlivým plátcům:

 

K danému nejprve odkazujeme Informaci GFŘ čj. 101/13-121002-506729, která je od 4.1.2013 uveřejněna na internetové adrese Finanční správy:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Nespolehlivy-platce.pdf.

 

Dále uvádíme, že v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. S ohledem na toto zákonné ustanovení je tedy rozhodným okamžikem datum uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona o DPH.

 

Pakliže se příjemce zdanitelného plnění rozhodne uhradit za poskytovatele zdanitelného plnění, který je nespolehlivým plátcem, daň, aniž by byl vyzván jako ručitel, postupuje podle     § 109a zákona o DPH. Dle tohoto zákonného ustanovení je možné realizovat zajištění daně, kdy příjemce zdanitelného plnění uhradí část z ceny plnění odpovídající dani nikoli poskytovateli plnění, ale přímo na účet  finančního úřadu. V dané věci Vás odkazujeme na informaci ze dne 18.12.2012 (bod III. Specifika při placení zajištění daně), kde je uveden konkrétní postup při placení daně výše uvedeným způsobem. Předmětná informace je dostupná na internetové adrese Finanční správy: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html?year=0

 

Zároveň Vás upozorňujeme na Informaci Generálního finančního ředitelství, která se týká institutu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu § 109 zákona o DPH, která je dostupná na internetové adrese Finanční správy:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Ruceni.pdf

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..