Konstantní symboly plateb

infoKonstantní symbol je identifikátor plateb v ČR, který se používá jen u plateb, které tvoří příjem nebo výdaj státního rozpočtu (daně aj.) a u plateb do zahraničí mezi cizozemci v cizí měně. Běžně platby od roku 2004 nevyžadují konstantní symbol udávat, viz. vyhláška vyhláška č. 514/2002 Sb.

Seznam konstantních symbolů a jejich význam

 • 4 – platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
 • 6 – platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
 • 8 – platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
 • 9 – platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
 • 24 – platby za dodávky investiční povahy
 • 26 – platby za dodávky investiční povahy
 • 28 – platby za dodávky investiční povahy
 • 29 – platby za dodávky investiční povahy
 • 34 – prostředky na mzdy
 • 36 – prostředky na mzdy
 • 38 – prostředky na mzdy
 • 39 – prostředky na mzdy
 • 54 – penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
 • 56 – penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
 • 58 – penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
 • 59 – penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
 • 64 – převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
 • 66 – převody prostř.na mzdy a ostatní osobní náklady
 • 68 – převody prostř.na mzdy a ostatní osobní náklady
 • 79 – tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
 • 102 – platby za zemědělské výrobky
 • 104 – platby za zemědělské výrobky
 • 106 – platby za zemědělské výrobky
 • 108 – platby za zemědělské výrobky
 • 109 – platby za zemědělské výrobky
 • 114 – odvody příspěvkových organizací
 • 116 – odvody příspěvkových organizací
 • 117 – odvody příspěvkových organizací
 • 118 – odvody příspěvkových organizací
 • 119 – odvody příspěvkových organizací
 • 134 – srážky z mezd
 • 136 – srážky z mezd
 • 137 – srážky z mezd
 • 138 – srážky z mezd
 • 139 – srážky z mezd
 • 149 – srážka daně z úroků
 • 154 – hospodářsko-operativní výdaje
 • 156 – hospodářsko-operativní výdaje
 • 158 – hospodářsko-operativní výdaje
 • 159 – hospodářsko-operativní výdaje
 • 164 – splátky úvěrů a půjček
 • 168 – splátky úvěrů a půjček
 • 169 – splátky úvěrů a půjček
 • 179 – tržby za poskytnuté služby
 • 254 – platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
 • 258 – platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
 • 279 – vklady na účty zemědělských družstev
 • 302 – platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
 • 304 – platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
 • 306 – platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
 • 308 – platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
 • 309 – platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
 • 354 – hotovostní platba na poště
 • 358 – hotovostní platba na poště
 • 379 – ostatní příjmy
 • 402 – platby za přepravné
 • 404 – platby za přepravné
 • 406 – platby za přepravné
 • 408 – platby za přepravné
 • 409 – platby za přepravné
 • 414 – odvody vedlejších hospodářství
 • 416 – odvody vedlejších hospodářství
 • 417 – odvody vedlejších hospodářství
 • 418 – odvody vedlejších hospodářství
 • 419 – odvody vedlejších hospodářství
 • 459 – hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev
 • 479 – vrácené mzdy
 • 554 – finanční platby ostatní
 • 556 – finanční platby ostatní
 • 558 – finanční platby ostatní
 • 559 – finanční platby ostatní
 • 579 – vrácené hotovosti na nákup
 • 854 – přechodně poskytnuté půjčky
 • 856 – přechodně poskytnuté půjčky
 • 858 – přechodně poskytnuté půjčky
 • 859 – přechodně poskytnuté půjčky
 • 934 – dávky sociálního zabezpečení
 • 936 – dávky sociálního zabezpečení
 • 938 – dávky sociálního zabezpečení
 • 939 – dávky sociálního zabezpečení
 • 959 – dotace poštám
 • 964 – ostatní převody
 • 966 – ostatní převody
 • 968 – ostatní převody
 • 1144 – běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
 • 1146 – běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
 • 1147 – běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
 • 1148 – běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
 • 1149 – běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
 • 1314 – místní poplatky
 • 1316 – místní poplatky
 • 1317 – místní poplatky
 • 1318 – místní poplatky
 • 1319 – místní poplatky
 • 1379 – vklady obyvatel
 • 1514 – převody prostředků účelově určených
 • 1516 – převody prostředků účelově určených
 • 1517 – převody prostředků účelově určených
 • 1518 – převody prostředků účelově určených
 • 1519 – převody prostředků účelově určených
 • 1559 – výplaty z vkladů obyvatelstva
 • 1754 – zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
 • 1756 – zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
 • 1758 – zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
 • 1759 – zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
 • 1814 – převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
 • 1816 – převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
 • 1817 – převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
 • 1818 – převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
 • 1819 – převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
 • 1959 – dotace bankám
 • 1979 – odvody pošt
 • 2054 – nákup cenných papírů
 • 2056 – nákup cenných papírů
 • 2058 – nákup cenných papírů
 • 2059 – nákup cenných papírů
 • 2099 – nákup cenných papírů
 • 2144 – platby doměrků
 • 2146 – platby doměrků
 • 2147 – platby doměrků
 • 2148 – platby doměrků
 • 2149 – platby doměrků
 • 2514 – příjmy z činnosti lékárenské služby
 • 2516 – příjmy z činnosti lékárenské služby
 • 2517 – příjmy z činnosti lékárenské služby
 • 2518 – příjmy z činnosti lékárenské služby
 • 2519 – příjmy z činnosti lékárenské služby
 • 2554 – úhrady pojistných plnění pojišťovnami
 • 2556 – úhrady pojistných plnění pojišťovnami
 • 2558 – úhrady pojistných plnění pojišťovnami
 • 2559 – úhrady pojistných plnění pojišťovnami
 • 2614 – příjmy od obyvatelstva
 • 2616 – příjmy od obyvatelstva
 • 2617 – příjmy od obyvatelstva
 • 2618 – příjmy od obyvatelstva
 • 2619 – příjmy od obyvatelstva
 • 2699 – devizové operace nákup
 • 2714 – příjmy od organizací
 • 2716 – příjmy od organizací
 • 2717 – příjmy od organizací
 • 2718 – příjmy od organizací
 • 2719 – příjmy od organizací
 • 2979 – odvody bank
 • 3014 – příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
 • 3016 – příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
 • 3017 – příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
 • 3018 – příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
 • 3019 – příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
 • 3054 – prodej cenných papírů
 • 3056 – prodej cenných papírů
 • 3058 – prodej cenných papírů
 • 3059 – prodej cenných papírů
 • 3099 – prodej cenných papírů
 • 3144 – platby příslušenství
 • 3146 – platby příslušenství
 • 3147 – platby příslušenství
 • 3148 – platby příslušenství
 • 3149 – platby příslušenství
 • 3214 – příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
 • 3216 – příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
 • 3217 – příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
 • 3218 – příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
 • 3219 – příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
 • 3514 – lázeňský poplatek
 • 3516 – lázeňský poplatek
 • 3517 – lázeňský poplatek
 • 3518 – lázeňský poplatek
 • 3519 – lázeňský poplatek
 • 3552 – platby penzijním fondům od zaměstnavatele
 • 3554 – platby pojistného pojišťovnám
 • 3556 – platby pojistného pojišťovnám
 • 3558 – platby pojistného pojišťovnám
 • 3559 – platby pojistného pojišťovnám
 • 3614 – pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
 • 3616 – pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
 • 3617 – pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
 • 3618 – pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
 • 3619 – pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
 • 3699 – devizové operace prodej
 • 3714 – sankční poplatky
 • 3716 – sankční poplatky
 • 3717 – sankční poplatky
 • 3719 – sankční poplatky
 • 4054 – proplacení výnosů z cenných papírů
 • 4056 – proplacení výnosů z cenných papírů
 • 4058 – proplacení výnosů z cenných papírů
 • 4059 – proplacení výnosů z cenných papírů
 • 4099 – proplacení výnosů z cenných papírů
 • 4144 – vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
 • 4146 – vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
 • 4147 – vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
 • 4148 – vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
 • 4149 – vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
 • 4214 – příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
 • 4216 – příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
 • 4217 – příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
 • 4218 – příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
 • 4219 – příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
 • 4314 – ostatní a nahodilé příjmy
 • 4316 – ostatní a nahodilé příjmy
 • 4317 – ostatní a nahodilé příjmy
 • 4318 – ostatní a nahodilé příjmy
 • 4319 – ostatní a nahodilé příjmy
 • 4514 – příspěvky vedlejším hospodářstvím
 • 4516 – příspěvky vedlejším hospodářstvím
 • 4517 – příspěvky vedlejším hospodářstvím
 • 4518 – příspěvky vedlejším hospodářstvím
 • 4519 – příspěvky vedlejším hospodářstvím
 • 4614 – příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
 • 4616 – příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
 • 4617 – příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
 • 4618 – příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
 • 4619 – příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
 • 4714 – příspěvky občanským sdružením
 • 4716 – příspěvky občanským sdružením
 • 4717 – příspěvky občanským sdružením
 • 4718 – příspěvky občanským sdružením
 • 4719 – příspěvky občanským sdružením
 • 4814 – dotace církvím a náboženským společnostem
 • 4816 – dotace církvím a náboženským společnostem
 • 4817 – dotace církvím a náboženským společnostem
 • 4818 – dotace církvím a náboženským společnostem
 • 4819 – dotace církvím a náboženským společnostem
 • 4914 – příspěvky a dary mezinárodním organizacím
 • 4916 – příspěvky a dary mezinárodním organizacím
 • 4917 – příspěvky a dary mezinárodním organizacím
 • 4918 – příspěvky a dary mezinárodním organizacím
 • 4919 – příspěvky a dary mezinárodním organizacím
 • 5014 – dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
 • 5016 – dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
 • 5017 – dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
 • 5018 – dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
 • 5019 – dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
 • 5144 – převody prostředků mezi účty správců daní
 • 5146 – převody prostředků mezi účty správců daní
 • 5147 – převody prostředků mezi účty správců daní
 • 5148 – převody prostředků mezi účty správců daní
 • 5149 – převody prostředků mezi účty správců daní
 • 5314 – ostatní příspěvky
 • 5316 – ostatní příspěvky
 • 5317 – ostatní příspěvky
 • 5318 – ostatní příspěvky
 • 5319 – ostatní příspěvky
 • 5514 – dotace provozní
 • 5516 – dotace provozní
 • 5517 – dotace provozní
 • 5518 – dotace provozní
 • 5519 – dotace provozní
 • 5614 – dotace na investice
 • 5616 – dotace na investice
 • 5617 – dotace na investice
 • 5618 – dotace na investice
 • 5619 – dotace na investice
 • 6144 – silniční daň placená celnímu orgánu
 • 6146 – silniční daň placená celnímu orgánu
 • 6147 – silniční daň placená celnímu orgánu
 • 6148 – silniční daň placená celnímu orgánu
 • 6149 – silniční daň placená celnímu orgánu
 • 6414 – ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
 • 6416 – ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
 • 6417 – ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
 • 6418 – ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
 • 6419 – ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
 • 7114 – dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
 • 7116 – dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
 • 7117 – dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
 • 7118 – dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
 • 7119 – dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
 • 7144 – poplatky placené celnímu orgánu
 • 7146 – poplatky placené celnímu orgánu
 • 7147 – poplatky placené celnímu orgánu
 • 7148 – poplatky placené celnímu orgánu
 • 7149 – poplatky placené celnímu orgánu
 • 7214 – dotace okresním úřadům a obcím
 • 7216 – dotace okresním úřadům a obcím
 • 7217 – dotace okresním úřadům a obcím
 • 7218 – dotace okresním úřadům a obcím
 • 7219 – dotace okresním úřadům a obcím
 • 7514 – vztahy státního rozpočtu k bance
 • 7516 – vztahy státního rozpočtu k bance
 • 7517 – vztahy státního rozpočtu k bance
 • 7518 – vztahy státního rozpočtu k bance
 • 7519 – vztahy státního rozpočtu k bance
 • 7614 – dávky sociálního zabezpečení
 • 7616 – dávky sociálního zabezpečení
 • 7617 – dávky sociálního zabezpečení
 • 7618 – dávky sociálního zabezpečení
 • 7619 – dávky sociálního zabezpečení
 • 7714 – státní sociální podpora
 • 7716 – státní sociální podpora
 • 7717 – státní sociální podpora
 • 7718 – státní sociální podpora
 • 7719 – státní sociální podpora
 • 8144 – ostatní platby daní, poplatků a odvodů
 • 8146 – ostatní platby daní, poplatků a odvodů
 • 8147 – ostatní platby daní, poplatků a odvodů
 • 8148 – ostatní platby daní, poplatků a odvodů
 • 8149 – ostatní platby daní, poplatků a odvodů
 • 9114 – finanční zúčtování
 • 9116 – finanční zúčtování
 • 9117 – finanční zúčtování
 • 9118 – finanční zúčtování
 • 9119 – finanční zúčtování
 • 9144 – zrušené dávky placené celnímu orgánu
 • 9146 – zrušené dávky placené celnímu orgánu
 • 9147 – zrušené dávky placené celnímu orgánu
 • 9148 – zrušené dávky placené celnímu orgánu
 • 9149 – zrušené dávky placené celnímu orgánu
 • 9617 – vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
 • 9814 – mimořádné odvody v průběhu roku
 • 9816 – mimořádné odvody v průběhu roku
 • 9817 – mimořádné odvody v průběhu roku
 • 9818 – mimořádné odvody v průběhu roku
 • 9819 – mimořádné odvody v průběhu roku
 • 9914 – účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
 • 9916 – účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
 • 9917 – účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
 • 9918 – účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
 • 9919 – účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..