Kompletní daňový kalendář pro rok 2015

info

Leden
pátek 9. • spotřební daň • splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 26. • spotřební daň • splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za prosinec 2014
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
• souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
• výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
Únor
pondělí 2. • biopaliva • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
• daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014
• daň z nemovitých věcí • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
• daň silniční • daňové přiznání a daň za rok 2014
pondělí 9. • spotřební daň • splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. • daň z příjmů • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014
• podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pátek 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 24. • spotřební daň • splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. • spotřební daň • daňové přiznání za leden 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za leden
• souhrnné hlášení za leden
• výpis z evidence za leden
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015
Březen
pondělí 2. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
• podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
• odvod z loterií a jiných podobných her • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2014
čtvrtek 12. • spotřební daň • splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. • daň z příjmů • čtvrtletní záloha na daň
• podání oznámení platebního zprostředkovatele
pátek 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 25. • spotřební daň • daňové přiznání za únor 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za únor
• souhrnné hlášení za únor
• výpis z evidence za únor
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015
pátek 27. • spotřební daň • splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015
Duben
středa 1. • daň z příjmů • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014
• podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
• pojistné • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
• podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014
čtvrtek 9. • spotřební daň • splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. • daň silniční • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015
pondělí 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň k MOSS
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
• odvod z loterií a jiných podobných her • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015
pátek 24. • spotřební daň • splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. • spotřební daň • daňové přiznání za březen 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
• souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
• výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015
čtvrtek 30. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015
Květen
pondělí 11. • spotřební daň • splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25. • spotřební daň • splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za duben 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za duben
• souhrnné hlášení za duben
• výpis z evidence za duben
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015
Červen
pondělí 1. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
• daň z nemovitých věcí • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
• splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
úterý 9. • spotřební daň • splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. • daň z příjmů • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 24. • spotřební daň • splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. • spotřební daň • daňové přiznání za květen 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za květen
• souhrnné hlášení za květen
• výpis z evidence za květen
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015
úterý 30. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015
Červenec
středa 1. • daň z příjmů • podání přiznání k dani
• podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
• pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
pátek 10. • spotřební daň • splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. • daň silniční • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň k MOSS
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
• odvod z loterií a jiných podobných her • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 27. • spotřební daň • splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za červen 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
• souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
• výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015
pátek 31. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015
Srpen
pondělí 10. • spotřební daň • splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 24. • spotřební daň • splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za červenec 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)
úterý 25. • daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za červenec
• souhrnné hlášení za červenec
• výpis z evidence za červenec
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015
pondělí 31. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015
• daň z nemovitých věcí • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)
Září
středa 9. • spotřební daň • splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. • daň z příjmů • čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
čtvrtek 24. • spotřební daň • splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. • spotřební daň • daňové přiznání za srpen 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za srpen
• souhrnné hlášení za srpen
• výpis z evidence za srpen
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015
středa 30. • daň z přidané hodnoty • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
• daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015
Říjen
pondělí 12. • spotřební daň • splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. • daň silniční • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015
úterý 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň k MOSS
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
• odvod z loterií a jiných podobných her • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015
pondělí 26. • spotřební daň • splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za září 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
• souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
• výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015
Listopad
pondělí 2. • daň z přidané hodnoty • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
• daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015
pondělí 9. • spotřební daň • splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 25. • spotřební daň • daňové přiznání za říjen 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
• splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za říjen
• souhrnné hlášení za říjen
• výpis z evidence za říjen
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015
pondělí 30. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015
• daň z nemovitých věcí • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Prosinec
čtvrtek 10. • spotřební daň • splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. • daň z příjmů • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
• daň silniční • záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) • v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pondělí 21. • daň z příjmů • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• pojistné • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 28. • spotřební daň • splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za listopad 2015
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
• daň z přidané hodnoty • daňové přiznání a daň za listopad
• souhrnné hlášení za listopad
• výpis z evidence za listopad
• energetické daně • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015
čtvrtek 31. • daň z příjmů • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..