Jak vymoct pohledávku? (2. díl) – Uplatnění pohledávky u soudu

Nůžky a penízeVyzvali jste dlužníka k plnění, ale ten ani přesto svůj dluh vůči vám nesplnil? Pak se budete patrně muset domáhat soudní ochrany. Podívejme se proto společně, jak takové soudní řízení probíhá.

V prvním díle tohoto seriálu jsme se podívali, jak je nutné postupovat před podáním žaloby na dlužníka, který vám nezaplatil, a rovněž jsme probrali, které nároky proti němu můžete uplatňovat (ČTĚTE – Jak vymoct pohledávku? – První kroky, aneb než podáme žalobu (1. díl)). Často se však stává, že dlužník nereaguje ani na předžalobní výzvu, a proto je nutné činit další právní kroky. Nejčastějším takovým krokem je podání žaloby či návrhu na vydání , čímž je zahájeno tzv. civilní nalézací řízení.

Přečíst článek…