Jaký je rozdíl mezi obratem a ziskem?

Panáček u grafuVětšina lidí, zejména ti co nepodnikají, často naráží na to, že neznají rozdíl mezi obratem a ziskem. Přitom to jsou dva hodně často médii používané termíny, mezi kterými je dost velký rozdíl. Je totiž hodně velký rozdíl mít obrat 1 milión korun a zisk 1 milión. Pojďme si v jednoduchosti ukázat, jak je možné mít roční obrat v miliardách, ale zisk jen v několika málo miliónech.

Přečíst článek…