Jak vymoct pohledávku? (2. díl) – Uplatnění pohledávky u soudu

Nůžky a penízeVyzvali jste dlužníka k plnění, ale ten ani přesto svůj dluh vůči vám nesplnil? Pak se budete patrně muset domáhat soudní ochrany. Podívejme se proto společně, jak takové soudní řízení probíhá.

V prvním díle tohoto seriálu jsme se podívali, jak je nutné postupovat před podáním žaloby na dlužníka, který vám nezaplatil, a rovněž jsme probrali, které nároky proti němu můžete uplatňovat (ČTĚTE – Jak vymoct pohledávku? – První kroky, aneb než podáme žalobu (1. díl)). Často se však stává, že dlužník nereaguje ani na předžalobní výzvu, a proto je nutné činit další právní kroky. Nejčastějším takovým krokem je podání žaloby či návrhu na vydání , čímž je zahájeno tzv. civilní nalézací řízení.

Přečíst článek…

Jak vymoct pohledávku? (1. díl) – První kroky, aneb než podáme žalobu

Nůžky a penízePůjčili jste kamarádovi či známému peníze a ten se teď zrovna nemá k jejich vrácení? Dodali jste obchodnímu partnerovi zboží či jste pro něj realizovali službu a nyní vám v účetním systému „visí“ faktura již řadu týdnů po splatnosti? Bohužel jste jedni z mnoha. V následujícím seriálu poradíme, co dál!

V obou shora nastíněných případech máte jakožto věřitel pohledávku vůči dlužníkovi. Na rozdíl od jiných dlužníků se však ten váš zdráhá svůj závazek dobrovolně splnit. Variací na toto téma bohužel existuje nepřeberné množství. Tento a další díly seriálu „Jak vymoct pohledávku?“ vás provedou mnohdy strastiplnou cestou vedoucí k vymožení vaší pohledávky za dlužníkem. Jak titulek tohoto článku napovídá, v prvním díle se budeme věnovat krokům, které by měly předcházet podání žaloby. Ještě než se však do tohoto výkladu pustíme, bude dobré rozptýlit nejčastější omyly, které se i mezi podnikateli stran závazkových vztahů vyskytují.

Přečíst článek…

Seznam bank v ČR

Domeček z penězPřipravili jsme pro vás aktuální a kompletní seznam bank, které můžete v ČR využít. Někdy se to může hodit, třeba při hledání té nejvhodnější banky. Zanechme však zbytečných vět a pojďme si ukázat seznam bank působících v ČR.

Přečíst článek…